Năng lực & Kinh Nghiệm 

Những năm qua, sau một hành trình phát triển Vinasol rất tự hào đã có một số thành quả góp sức phát triển điện năng lượng mặt trời tại Việt Nam như: 

Bán ra thị trường 238.144 tấm pin tương đương tổng công suất lên đến 110,7 MWP (110.700 KWP)

Triển khai hơn 529 dự án EPC (tổng thầu) trên toàn quốc, tương đương tổng công suất 26,7 MWP (26.700 KWP)

Trong dự án điện mặt trời có lưu trữ, có đến 2,6 MWP đã được lắp đặt.

 

Bấm xem Các dự án tiêu biểu đã triển khai

>>Điện mặt trời cho doanh nghiệp

>>Điện mặt trời cho gia đình

Điểm Nhấn Năm 2023

Trong năm 2023, Vinasol tự hào đã xuất kho  6.076 tấm pin ra thị trường, tương đương 3,5 MWP

Số lượng dự án triển khai là 105 Công Trình EPC  Tổng Công Suất Lắp Đặt EPC 2,1 MWP

Tổng Công Suất Lắp Đặt lưu trữ đạt 1,1 MWP

Điểm Nhấn Năm 2022

Trong năm 2022, Vinasol tự hào đã xuất kho 6.500 Tấm Pin ra thị trường, tương đương 4,2 MWP 

Số lượng dự án triển khai là 135 Công Trình EPC  Tổng Công Suất Lắp Đặt EPC 3,6  MWP 

Tổng Công Suất Lắp Đặt lưu trữ đạt 1,5MWP

Điểm Nhấn Năm 2021 

Trong năm 2021, Công ty năng lượng mặt trời Vinasol tự hào đã xuất kho 4.600 Tấm Pin ra thị trường Tương đương 3 MWp

Số lượng dự án triển khai là 97 Công Trình EPC  Tổng Công Suất Lắp Đặt EPC Là 2 MWp

Điểm Nhấn Năm 2020 

Trong năm 2020, Vinasol tự hào đã xuất kho 220,968 tấm pin ra thị trường tương đương tổng công suất 100 MW.

Đây được xem là dấu ấn mạnh mẽ của công ty trong năm cao điểm mà chính sách mua điện của EVN vẫn còn hiệu lực.

Số lượng dự án là 192 công Trình EPC với tổng công suất 19 MWP

 

Bấm tải file: Hồ sơ năng lực của chúng tôi

Trân trọng!

Long Hồ